Enquesta d'Usos Lingüístics a les Illes Balears, 2014. Anàlisi

asEnquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. L’EULIB2014 analitza la situació sociolingüística de les Illes Balears a partir d’un qüestionari adreçat a la població de 15 anys i més que es va dur a terme durant els darrers mesos del 2013 i el primer del 2014. Es va dissenyar per adaptar-se als canvis continus en la realitat demogràfica, social i econòmica dels territoris de parla catalana, al mateix temps que es mantenia la continuïtat respecte de l’anterior edició de l’enquesta desenvolupada a les Illes Balears (ES2004) i la comparabilitat amb la resta d’enquestes realitzades als altres territoris. Va ser una enquesta telefònica amb mostreig estratificat per territori, sexe i edat. Les estimacions es varen fer amb relació als coneixements i usos lingüístics en les relacions interpersonals i en els diversos àmbits d’ús. S’estructura en 11 capítols, entre els quals s’inclouen una introducció que conté la metodologia de l’enquesta i les conclusions.

  • Fe d'errates de l'EULIB 2014: per a aquelles persones que tenguin la versió en paper