Categories
Calendari

Seminari Isabel

Ser i estar en català: descripció i anàlisi teòrica

Al llarg de les últimes dècades l’anàlisi dels verbs ser i estar en castellà ha estat objecte de nombrosos estudis de lingüística teòrica. No hi ha hagut, en canvi, gaires estudis sincrònics que hagin revisat amb detall les propietats d’aquests verbs en català. Així, l’objectiu d’aquest seminari és descriure els usos actuals dels verbs ser i estar en català contemporani, tot fent especial atenció a la variació dialectal que presenten en aquesta llengua i contrastant les dades sobre la seva distribució actual amb la seva evolució històrica. Tot seguit, es presentarà una proposta d’anàlisi formal que pretén donar compte tant de la seva estructura interna com de les seves propietats de combinació.

Accés al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIB

Categories
Calendari

Seminari Rolf

Seminari en línia del GRESIB

El seminari del GRESIB d’aquesta setmana serà a càrrec de Rolf Kailuweit (Universitat de Düsseldorf).

«Object-Experiencer Verbs in Catalan, Portuguese and Romanian»

Enllaç al seminari: https://bit.ly/seminarisGRESIBCategories
Publicacions

Calafat Vila, R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 905–923.

Calafat, R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 905–923.

Calafat , R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas17, 905–923.

En la Revista Cauriensi es publica l’article «Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación», de Rosa Calafat. L’estudi se centra en les conseqüències legislatives en matèria de política lingüística en el segle XVIII en l’entorn espanyol, les quals apostaven per la llengua viva en detriment del llatí. Tanmateix, Mallorca i Menorca es resistiren a aquestes polítiques. En aquest context, fa una anàlisi, a partir de la sociolingüística i la didàctica, de les gramàtiques i dels quaderns escolars en ús en les dues illes fins a mitjan segle XIX per provar que el continuisme metodològic en l’educació escolar va permetre la perduració del català a les aules més enllà de l’any 1821 (més informació). 

Categories
Publicacions

Monjo Oliver, A.; Barceló-Coblijn, L; López Navarro, E. (2022). El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera, International Handbook for the Advancement of Science, 1(1).

Monjo , A., Barceló-Coblijn, L., López, E. (2022). El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera, International Handbook for the Advancement of Science, 1(1).

Ariadna Monjo, Lluís Barceló-Coblijn i Emilio López escriuen sobre lectoescriptura i la sordceguesa en l’article «El enfoque de la lectoescritura en casos de sordoceguera», publicat a la revista International Handbook for the Advancement of Science. L’interès d’aquest treball radica en els escassíssims precedents documentats al món i a l’Estat espanyol sobre la lecto-escriptura i la sord-ceguesa. Les evidències descrites mostren que el procés d’aquisició de la lecto-escriptura del participant observat s’aproxima més aviat al procés d’adquisició d’un infant amb desenvolupament típic si les adaptacions i les eines usades són les necessàries (més informació).

Categories
Publicacions

Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F., & Mascaró, I. (2023). Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP. Linguistics, 1-48. 

Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F., & Mascaró, I. (2023). Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP. Linguistics, 1-48. 

Es troba disponible a la revista Linguistics l’article «Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP», de Clàudia Pons-Moll, Francesc Torres-Tamarit i Ignasi Mascaró. Els autors identifiquen i analitzen la manca de realització morfològica condicionada prosòdicament en el SD del català de Menorca. S’explica que les aposicions restrictives que expressen relacions de parentiu o relacions similars es realitzen, de forma general, amb l’estructura [Art. Def. conco Nom par. en art. pers. Jaume nom pers.]. Els autors, però, senyalen que l’article personal no es realitza quan el nom personal comença en vocal o és femení i argumenten que la manca de realització de l’article personal està condicionada prosòdicament i que es pot derivar de la simple interacció de restriccions d’alineament morfoprosòdiques estàndards i restriccions corresponents a la realització morfològica, sense necessitat de recórrer a cap estipulació, subcategorització morfològica o refinament dels mecanismes analítics comuns (més informació) ç.