Dra. Laia Darder Estevez

LaiaLaia Darder és llicenciada en Filologia Catalana (Universitat de les Illes Balears, 2003), també té un grau en Estudis de Llengües (Universitat de Sheffield, 2005) i el doctorat en Filosofia, Estudis del Llenguatge (Universitat de Sheffield, 2013). L'any 2015 va obtenir el certificat de postgrau en Ensenyament i Aprenentatge en Educació Superior a la Universitat de Sheffield Hallam, centre on imparteix docència actualment.
La seva experiència docent abasta camps diferents. Ha impartit assignatures de lingüística aplicada, sociolingüística i ensenyament de llengües, i també d’estudis culturals, estudis europeus i competència intercultural.