Equip investigador

Investigadora principal

 • Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch (Professora contractada doctora interina)

Membres

 • Dr. Lluís Barceló Coblijn (Professor contractat doctor interí)
 • Dra. Ariadna Benet Parente (Professora contractada doctora interina)
 • Dra. Elga Cremades Cortiella (Professora contractada doctora interina)
 • Dr. Jaume Corbera Pou (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Sra. Francisca Castell Orell (Professora associada)

Col·laboradors

 • Dra. Rosa Maria Calafat Vila (Professora titular d'universitat)
 • Dr. Francesc Josep Torres Tamarit (Contractat postdoctoral)
 • Dr. Joan Melià Garí (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Sra. Caterina Canyelles Marquès (Tècnica superior)
 • Sr. Bartomeu Font Sbert (Corrector)
 • Sr. Ignasi Mascaró Pons
 • Sr. Sebastià Moranta Mas
 • Sr. Joan Albert Villaverde Vidal (Professor associat)