Escoltar

Equip investigador

Investigadora principal

Membres

Col·laboradors

  • Dra. Rosa Maria Calafat Vila (Professora titular d'universitat)
  • Dr. Joan Antoni Mesquida Cantallops (Professor titular d'universitat)
  • Dr. Francesc Josep Torres Tamarit (Contractat postdoctoral)
  • Dr. Antoni Ignasi Alomar Canyelles (Professor associat)
  • Dra. Laia Darder Estévez
  • Sra. Caterina Canyelles Marquès (Tècnica superior)
  • Sr. Bartomeu Font Sbert (Corrector)
  • Sr. Ignasi Mascaró Pons
  • Sr. Sebastià Moranta Mas
  • Sr. Joan Albert Villaverde Vidal (Professor associat)