Equip investigador

Investigadora principal

Membres

Col·laboradors

 • Dra. Rosa Maria Calafat Vila (Professora titular d'universitat)
 • Dr. Joan Antoni Mesquida Cantallops (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Francesc Josep Torres Tamarit (Contractat postdoctoral)
 • Dr. Antoni Ignasi Alomar Canyelles (Professor associat)
 • Dra. Laia Darder Estévez
 • Sra. Caterina Canyelles Marquès (Tècnica superior)
 • Sra. Beatriu Defior Barcons (Professora associada)
 • Sr. Bartomeu Font Sbert (Corrector)
 • Sr. Ignasi Mascaró Pons
 • Sr. Sebastià Moranta Mas
 • Sr. Joan Albert Villaverde Vidal (Professor associat)