Sociolingüística

Una de les línies de recerca del GRESIB és la descripció de la situació sociolingüística i demolingüística de les Illes Balears. A continuació, hi teniu alguns projectes relacionats directament amb aquesta línia.