Variació lingüística

El GRESIB s’ocupa també de la sociolingüística de la variació. La variació lingüística s’adreça, en aquest grup de recerca, des de perspectives diferents: des de la tradició dels atles lingüístics o la creació de corpus de textos orals, però també des de marcs teòrics de caràcter més descriptiu o més formalista.