Altres publicacions

  • CALAFAT, Rosa. , "Ideologies i tries lingüístiques a Mallorca (1970-1990). Els articles de premsa dels lingüistes Gabriel Bibiloni i Joan Melià.". Espanya, 2020. Capítol de llibre en premsa.