Altres publicacions

  • Melià, Joan. , "Aproximació urgent al teatre durant la II República", Mallorca, teatre. Espanya, 1979. Capítol de llibre.