Participació en congressos

  • CALAFAT, Rosa. , "Normativa i llengua estàndard en els registres televisiu". "Jornada sobre els models lingüístics de la comunicació audiovisual: El valencià de la futura RTVV: reptes i oportunitats", València, Espanya, 2017. Taula rodona.
  • CALAFAT, Rosa; i CALERO, Àlvaro. , "From Morphology to sepakers' psychological perception. The acquisition of catalan as first language (L1).". "13th Generative Approaches to Language Acquisition (GALA13). Universitat de les Illes Balears, del 7 al 9 de setembre de 2017", Palma, Espanya, 2017. Pòster.
  • CALAFAT, Rosa. , "European Minority Languages: Text and Context. Attitudes of Speakers". "Internacional Eurolinguistics Conference. European Philology and Societal Issues (29 de setembre a 1 d'octubre)", Donaüworth, Alemanya, 2017. Conferència convidada.
  • CALAFAT, Rosa. , "La Gestió del multilingüisme a la recerca universitària.". "XX Trobada de Serveis Lingüístic Universitaris", Tarragona, Espanya, 2017. Dades de publicació: Fòrum Vives. Comentarista.
  • Barceló-Coblijn, Lluís; Palmer-Riera, Margarita ; Irurtzun, Aritz; Gomila, Antoni. , "Clinical markers from language complexity patterns". "Crossroads in Complex Systems", Palma, Espanya, 2017. Pòster.