Participació en congressos

  • Calafat, Rosa. , "Buenas prácticas lingüísticas en el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears. Casos de éxito. Aplicación de CERTIUNI en universidades españolas". "Simposio Oracle Student Campus Event (Madrid, April 3, 2014)", Madrid, Espanya, 2014. Dades de publicació: en premsa. Ponència.
  • Calafat,Rosa. , "Política Lingüística: ensenyament i administració pública àmbits de contraplanificació (2011-2014). Anàlisi psicolingüística". "Jornades Política Lingüística i la llengua catalana: revisió i context Taula rodona:La Política Lingüística contra la Llengua Catalana. Una revisió des de les realitats de Catalunya, el País Valencià i le Illes.", Barcelona, Espanya, 2014. Ponència.
  • Vanrell, M.M.; Fernández-Soriano, O.. , "Dialectal variation at the Prosody-Syntax interface: Evidence from Catalan and Spanish interrogatives". "Speech Prosody 7", Irlanda, 2014. Pòster.
  • Feldhausen, I.; Vanrell, M.M.. , "Prosody, Focus, and Word order in Catalan and Spanish. An Optimality Theoretic Approach.". "10th International Seminar on Speech Production", Alemanya, 2014. Pòster.
  • Feldhausen, I.; Vanrell, M.M.. , "Unifying empirical results and theory. Focus in Spanish and Catalan.". "InToSpan", Estats Units d'Amèrica, 2014. Ponència.
  • Feldhausen, I.; Vanrell, M.M.. , "Focus in Spanish and Catalan. Resolving theoretical and empirical discrepancies.". "The 6th International Conference on Tone and Intonation in Europe", Països Baixos, 2014. Ponència.
  • Vanrell, M.M.; Armstrong, M.E.; Prieto, P.. , "Intonation marks evidence as directly perceived in Mallorcan Catalan. Laboratory Approaches to Romance Phonology.". "Laboratory Approaches to Romance Phonology", França, 2014. Ponència.
  • Feldhausen, I.; Vanrell, M.M.. , "Prosòdia, focus i ordre de mots en català i espanyol: una anàlisi amb la Teoria de l'Optimitat.". "VI Workshop sobre la prosòdia del català", Espanya, 2014. Ponència.
  • Vanrell, M.M.; Armstrong, M.E.; Prieto, P.. , "La Prosòdia i les partícules interrogatives com a codificadors de la font d'informació.". "VI Workshop sobre la prosòdia del català", Espanya, 2014. Ponència.
  • Vanrell, M.M.; Feldhausen, I.. , "A unified Optimality Theoretic approach to focus and word order in Catalan and Spanish.". "Eleventh Old-World Conference in Phonology", Països Baixos, 2014. Pòster.