Publicacions en revistes

  • Doro Ballerman; Joan Melià, "La llengua catalana i la percepció dels nouvinguts" [http://www.anglo-catalan.org/jocs/13/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf/11%20Ballerman%20Melia.pdf], "JOCS - Journal of Catalan Studies", Pàgines 269-295, 2010. Article.
  • Corbera Pou, J., "Robèrt Lafont, l'empenta d'Occitània.", "Serra d'Or. Publicacions de l'Abadia de Montserrat", Número 602, Pàgines 24-26, 2010. Article.
  • Prieto, P.; Cabré, T.; Vanrell, M.M., "L'Atles interactiu de l'entonació del català i el traçat de les isoglosses entonatives del català.", "Caplletra. Revista de Filologia", Volum 49, Pàgines 201-226, 2010. Article.
  • Vanrell, M.M.; Mascaró, I.; Torres-Tamarit, F.; Prieto, P., "Entonació i pressuposició en les interrogatives del mallorquí.", "Caplletra. Revista de Filologia", Volum 49, Pàgines 227-255, 2010. Article.
  • Crespo-Sendra, V.; Vanrell, M.M.; Prieto, P., "L'expressió de la incredulitat en català: un estudi prosòdic", "Caplletra. Revista de Filologia", Volum 49, Pàgines 147-178, 2010. Article.
  • Vanrell, M.M.; Mascaró, I.; Prieto, P.; Torres-Tamarit, F., "Preguntar per saber i preguntar per confirmar: l'entonació de les interrogatives absolutes informatives i confirmatòries en català central i balear.", "Randa", Volum 64, Pàgines 77-95, 2010. Article.
  • Prieto, P.; Estebas-Vilaplana, E.; Vanrell, M.M., "The relevance of prosodic structure in tonal articulation. Edge effects at the prosodic word level in Catalan and Spanish.", "Journal of Phonetics", Volum 38, Número 4, Pàgines 688-707, 2010. Article.