Categories
Publicacions

Calafat Vila, R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 905–923.

Calafat, R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 905–923.

Calafat , R. (2023). Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas17, 905–923.

En la Revista Cauriensi es publica l’article «Las gramáticas escolares en los siglos XVIII y XIX en Mallorca y Menorca: tradición metodológica versus innovación», de Rosa Calafat. L’estudi se centra en les conseqüències legislatives en matèria de política lingüística en el segle XVIII en l’entorn espanyol, les quals apostaven per la llengua viva en detriment del llatí. Tanmateix, Mallorca i Menorca es resistiren a aquestes polítiques. En aquest context, fa una anàlisi, a partir de la sociolingüística i la didàctica, de les gramàtiques i dels quaderns escolars en ús en les dues illes fins a mitjan segle XIX per provar que el continuisme metodològic en l’educació escolar va permetre la perduració del català a les aules més enllà de l’any 1821 (més informació). 

Categories
Calendari

 «III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)» 

 «III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)» 

La III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana tindrà lloc del 28 al 31 d’agost de 2023 a Menorca, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Institut Ramon Llull i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Hi ha dues convocatòries vinculades:

 • Convocatòria de cursos per a la «III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)» (més informació)
  Fins al 30 de juny de 2023
 • Convocatòria de pòsters per a la «III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)» (més informació)
  Fins al 30 de juny de 2023
  Les propostes s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic edelc2023@gmail.com
Categories
Calendari

Workshop «Ètica, Transferència i Compromís social de la recerca en Humanitats i Ciències Socials»

El I Workshop d’Estudiants de Postgrau en Llengua, Literatura i Educació vol ser un espai de trobada i de formació per a investigadors en formació en qualsevol etapa acadèmica (alumnes de TFG o TFM o doctorands) en les àrees de llengua, literatura i educació. En aquesta primera edició volem aprofundir en la reflexió sobre la dimensió ètica i el compromís social de la recerca en humanitats i en ciències socials, així com també, en diversos àmbits de transferència on la nostra recerca pot tenir un impacte: des dels programes educatius a les polítiques socials, els models d’ensenyament de llengua i literatura o les pràctiques dels docents o investigadors.

El Workshop durarà serà dia 3 i 4 de març. Durant el primer dia, s’oferirà un taller impartit per Marianna Nadeu (Universitat Pompeu Fabra) sobre integritat en la recerca. Nadeu complementarà aquesta formació amb una sessió més específica sobre ètica i protecció de dades personals. Els tallers del dissabte són simultanis i es plantegen com a seminaris en grup petit sobre aspectes pràctics i experiències concretes de transferència de la recerca.

Categories
Calendari

«Jornades de Llengua i Ensenyament. L’Oralitatoralitat»

Els objectius d’aquestes jornades són:

 • Contribuir a la presa de consciència sobre la importància de tots els docents —no únicament el professorat de l’àmbit lingüístic— com a model de llengua.
 • Donar a conèixer els processos relacionats amb l’adquisició de l’oralitat.
 • Oferir al professorat eines, activitats i recursos educatius per millorar la competència comunicativa oral en català de l’alumnat i per avaluar-la.
 • Impulsar la creació de situacions i estratègies d’ús de la llengua per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge en els diferents nivells i ensenyaments.
 • Reflexionar sobre les propostes per impulsar la llengua catalana com a vehicle afavoridor de la cohesió social.
 • Identificar les possibilitats que ofereixen els currículums per a un enfocament comunicatiu de l’ensenyament.
 • Oferir estratègies al professorat per a l’acollida de l’alumnat d’incorporació tardana.