Formació de postgrau

Programes de postgrau (Universitat de les Illes Balears)

 

Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS), Universitat de les Illes Balears
dinamLa formació que s'ofereix es fonamenta principalment en les àrees de la lingüística i de la filologia, en particular de la catalana, però també inclou aportacions d'altres àrees, com ara la psicologia o la pedagogia. S’adreça a l’assoliment de les competències necessàries per actuar com a dinamitzador lingüístic. La dinamització lingüística s’entén com la promoció del canvi (tries, hàbits, preferències, motivació, actituds, usos, presència de la llengua…), emmarcat en el procés de normalització de la llengua catalana que actualment s’impulsa des dels diversos àmbits de la societat: tant des de les institucions públiques com també des d’entitats no governamentals. Per a més informació, clicau aquí.

Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial (MCAP), Universitat de les Illes Balears
pimÉs un màster d’estudis avançats en filologia catalana, però es distingeix dels altres existents en aquesta àrea perquè estudia la llengua i literatura catalanes des de la perspectiva de considerar-les elements essencials del patrimoni cultural immaterial. En aquest sentit, el Màster Universitari en Llengua i literatura catalanes: coneixement i anàlisi crítica del patrimoni immaterial incorpora, al costat de les matèries filològiques més clàssiques (sociolingüística, dialectologia, pragmàtica, estudis literaris, etc.), coneixements de camps com la cultura popular, l’etnografia lingüística o les teories crítiques del contacte cultural.
El Màster constitueix una introducció a la investigació en llengua i literatura catalanes i ofereix una visió del fet lingüístic, de les manifestacions literàries i de la cultura popular catalana com a patrimoni immaterial. A més d’aprofundir en els diversos àmbits d’estudi de la llengua i de la literatura catalanes, inclou formació en terrenys més pràctics com l’edició de textos, l’assessorament lingüístic, la traducció, la correcció de documents, etc. Per a més informació, clicau aquí.

Doctorat en Filologia i Filosofia, Universitat de les Illes Balears
uibEl programa està format per tres equips de recerca especialitzats en lingüística teòrica i aplicada (equip 1), estudis literaris i culturals (equip 2) i filosofia (3). En el marc de la lingüística teòrica i aplicada s’ofereixen les següents línies de recerca:

 • Adquisició, ensenyament i avaluació de segones llengües i llengües estrangeres
 • Contextos d'aprenentatge de segones llengües i llengües estrangeres: instrucció formal, aprenentatge integrat de continguts i llengua, estada al país de la llengua meta
 • Filologia catalana
 • Llengua i literatura catalanes contemporànies
 • Història de la llengua catalana
 • Onomàstica
 • Morfosintaxi històrica de l'espanyol
 • Fonètica i fonologia històriques de l'espanyol
 • Lingüística de corpus
 • Contacte de llengües i bilingüisme
 • Variació i canvi lingüístic
 • Gramàtica diacrònica i sincrònica
 • Adquisició de llengües
 • Percepció i producció de la parla en l'L2
 • Lingüística aplicada, avaluació de llengües (testing); ensenyament i aprenentatge de segones llengües
 • Per a més informació, clicau aquí.

 

Formació de postgrau en Sociolingüística en altres universitats

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, Universitat Pompeu Fabra
mtaEs tracta d'un programa bàsicament acadèmico-investigador, que proporciona formació de postgrau en diversos àmbits de la lingüística teòrica i aplicada i que alimenta línies de recerca doctoral en aquests àmbits i també en lingüística computacional i en anàlisi del discurs. El màster també té una vessant professionalitzadora associada sobretot a l'aprenentatge de llengües i a la lexicografia i la terminologia. Per a més informació, clicau aquí.

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge, Interuniversitari (UAB, UB, UPF, UDG)
ccilCCiL és un programa de postgrau (màster i doctorat) interuniversitari i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques actualment existents entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El programa se centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l'anàlisi computacional del llenguatge i en la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva. Per a més informació, clicau aquí.

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes, Interuniversitari (UAB, UB)
eaL'objectiu del màster és proporcionar una formació específica i avançada en llengua i literatura catalanes, tant pel que fa als aspectes teòrics com pel que fa als aspectes més aplicats. El màster, que permet una orientació cap a la investigació, està estructurat en dues especialitats: Lingüística catalana i Literatura catalana. Per a més informació, clicau aquí.

Màster en Lingüística Teòrica i Experimental, Universitat del País Basc
upbEl Màster en Lingüística Teòrica i Experimental ofereix una visió general i integradora de la Lingüística, seguint amb la tradició de les universitats més prestigioses del món. L’alumnat pot especialitzar-se en les àrees més rellevants de la Lingüística com són la Fonètica i la Fonologia, la Sociolingüística, la Sintaxi i la Morfologia, la Semàntica i la Pragmàtica, la Tipologia, la Lingüística Històrica i Comparada, la Lingüística Computacional, la Psicolingüística i la Neurolingüística. Alhora, el caràcter integrador del Màster possibilita la combinació de les diferents àrees lingüístiques esmentades en la realització de treballs multidisciplinaris. Per a més informació, clicau aquí.
 
Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, Universitat de Múrcia
umEl màster en Lingüística Teòrica i Aplicada és un màster conjunt de la Facultat de lletres de la UM que ofereix la formació necessària per a futurs investigadors en diversos àmbits de la lingüística teòrica i aplicada, així com una alta especialització per als qui desitgen un grau major de formació i actualització acadèmiques en les aplicacions professionals de la llengua i la lingüística, amb més de 100 línies d’investigació i mitjançant una estructura d’oferta docent flexible impartida per especialistes de reconegut prestigi. El màster s’organitza en les següents matèries modulars: lingüística aplicada, lingüística diacrònica, lingüística sincrònica i teories lingüístiques, sociolingüística, fonètica i fonologia i llenguatges específics. Per a més informació, clicau aquí.
 
Màster en Investigació en Llengües i Literatures, Universitat de València
uvAquest màster ofereix formació avançada orientada a l’especialització acadèmica i investigadora en l’àmbit de les llengües clàssiques, les llengües modernes i les seves literatures. El seu objectiu fonamental és proporcionar als titulats i titulades de les diferents titulacions filològiques i afins la possibilitat de completar els estudis en les àrees de coneixement de la literatura, la lingüística, la història de la llengua, la teoria literària, etc., en les seues diferents èpoques i en la seua variada geografia. El seu interès està precisament en la perspectiva interdisciplinària que ofereix i l’ampli espectre formatiu que cobreix, i aporta tant coneixements i metodologies específics com les últimes tecnologies de la informació i la comunicació per emprendre una investigació rigorosa i d’excel•lència en tots aquests camps. Per a més informació, clicau aquí.
 
Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Universitat de Barcelona
ubEn el postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme hi aprendreu:

 • Com s’analitza la realitat lingüística d’un territori o d’una institució, i com s’identifiquen les seves necessitats de gestió del plurilingüisme.
 • Quina és la realitat lingüística contemporània dels territoris catalanòfons, incloent-hi les noves immigracions.
 • Quins són els recursos disponibles a l’hora de gestionar el multilingüisme institucional públic o privat.
 • Com es poden dur a terme iniciatives de dinamització lingüística, gestionar programes de voluntaris i treballar en associacions d’activisme lingüístic.

Per a més informació, clicau aquí.

Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials (ALSE), Universitat de Barcelona
ubLa UB us ofereix el postgrau en Assessorament Lingüístic (en català) i Serveis Editorials (ALSE), de 30 crèdits acadèmics i organitzat conjuntament pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i els Serveis Lingüístics.
El postgrau s’adreça a llicenciats o graduats en filologia, lingüística, traducció i interpretació, i altres ciències humanes i socials. També poden cursar-lo estudiants de darrer curs de grau (amb un màxim d’un 10 % de crèdits pendents) i persones sense titulació específica que vulguin obtenir coneixements aplicats en assessorament lingüístic i serveis editorials (aquestes persones podran obtenir un certificat d’extensió universitària, però no el títol de postgrau).
Per a més informació, clicau aquí.