Projectes

Projectes finançats

Projectes vigents

  1. (2022-2025) PID2021-128404NA-I00, Williams syndrome and syntax: exploration of linguistic corpora, Ministeri de Ciència i Innovació. Convocatòria: 2021. IP: Lluís Barceló-Coblijn (Universitat de les Illes Balears). Membres del GRESIB que són part del projecte: Cremades.
  2. (2021-2025) PID2020-118954RB-I00, Neología y diccionario: análisis para la actualización lexicográfica del español, Ministeri de Ciència i Innovació. Convocatòria: 2021. IP: Judit Freixa i Sergi Torner (Universitat Pompeu Fabra). Membres del GRESIB que són part del projecte: Solivellas.
  3. (2021-2024) PID2020-113971GB-C22, Phonology and its interaction with other components of the grammar. Ministeri de Ciència i Innovació. Convocatòria: 2020. IP: Eulàlia Bonet (Universitat Autònoma de Barcelona). Membres del GRESIB que són part del projecte: Torres-Tamarit i Vanrell.
  4. (2023-2025) PD-022-2022, The role of prosody in multilingual childrens’ pragmatic acquisition, Govern de les Illes Balears. Convocatòria: 2022. IP: Mariia Pronina (Universitat de les Illes Balears). Membres del GRESIB que són part del projecte: Vanrell.

Projectes anteriors

  1. (2022-2023) Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears; Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura (Govern de les Illes Balears). IP: Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears). Membres del GRESIB que varen ser part del projecte: Amengual, Benet, Castell, Cremades, Crespí, Little i Solivellas.
  2. (2018-2022) FFI2017-87140-C4-1-P, Redes de variación microparamétrica en las lenguas románicas. Ministeri d’Economia i Competitivitat. Convocatòria: 2017. IP: Ángel Gallego (Universitat Autònoma de Barcelona) i Jaume Mateu (Universitat Autònoma de Barcelona). Membres del GRESIB que varen ser part del projecte: Crespí.
  3. (2018-2021) PRO2018-S04-FREIXA, Analitzador de la diccionariabilitat dels neologismes catalans, Institut d’Estudis Catalans (IEC). Convocatòria: 2018. IP: Judit Freixa (Universitat Pompeu Fabra). Membres del GRESIB que varen ser part del projecte: Solivellas.
  4. (2018-2021). FFI2016-76245-C3-1-P, Prosodic and morphosyntactic domains: analyses of morphophonological phenomena at the interfaces. Ministeri de Ciència i Innovació. Convocatòria: 2016. IP: Eulàlia Bonet (Universitat Autònoma de Barcelona). Membres del GRESIB que varen ser part del projecte: Torres-Tamarit i Vanrell.