COA

Corpus Oral de l’Alguerès

El Corpus Oral de l’Alguerès està format per tres converses enregistrades a l’Alguer durant els dies 25 i 26 de juliol de 2008. Els informadors pertanyen tant al món mariner i rural com al món urbà. En el moment de les entrevistes, tots els informadors algueresos eren majors de 70 anys. Les converses tenen una durada aproximada de 90 minuts (la primera i la tercera) i de 120 minuts (la segona). Les dades varen ser recollides per Jaume Corbera (Universitat de les Illes Balears) i Enrico Chessa (Universitat Queen Mary de Londres). Accés a una selecció de les entrevistes.

Tant les còpies dels vídeos com les dels arxius de so les podeu demanar, al preu del cost que impliqui fer-les per part dels serveis tècnics corresponents, a Jaume Corbera (a/e: jaume.corbera@uib.cat).