Arxiu audiovisual dels dialectes catalans

Arxiu audiovisual dels dialectes catalans

Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears. L’any 1996 els professors Brauli Montoya (Universitat d’Alacant) i Jaume Corbera (Universitat de les Illes Balears) , gràcies a l’ajuda a la recerca “Aula Francesc de B. Moll” de l’Estudi General Lul·lià, varen engegar el projecte titulat Arxiu audiovisual dels dialectes catalans insulars. Aquest projecte consistia a fer un arxiu en vídeo dels parlars tradicionals de les Illes Balears. L’ Arxiu final conté materials que tenen una durada aproximada de 100 hores de conversa. Els informadors entrevistats són 111 homes i 73 dones d’edat superior als 60 anys.

Mitjançant aquest enllaç, podreu accedir a una selecció de les entrevistes. Les entrevistes que trobam a la zona de les Illes Balears de l’Atles interactiu de l’entonació del català també formen part d’aquest corpus (accés).