Projectes d’innovació docent

Projectes d’innovació docent

Projectes vigents

  1. (2023-2025) Comunicació 3.0: tècniques i recursos per a la millora de l’expressió oral en llengua catalana (PID232513). Institut de Recerca i Innovació Educativa (UIB-GOIB). IP: Isabel Crespí (Universitat de les Illes Balears). Membres del GRESIB que són part del projecte: Barceló-Coblijn i Vanrell.
  2. (2023-2025) Llengua normativa i ensenyament significatiu: entre la teoria i la pràctica (PID232515). Institut de Recerca i Innovació Educativa (UIB-GOIB). IP: Ivan Solivellas (Universitat de les Illes Balears). Membres del GRESIB que són part del projecte: Cremades.
  3. (2023-2025) Planificació de l’adquisició de la norma: de l’aula al carrer (PID232522). Institut de Recerca i Innovació Educativa (UIB-GOIB). IP: Rosa Calafat (Universitat de les Illes Balears). Membres del GRESIB que són part del projecte: Cremades.
  4. (2022-2024) La exposición oral en el aula universitaria: una aproximación didáctica profesionalizadora y transversal (PID222415). Institut de Recerca i Innovació Educativa (UIB-GOIB). IP: Estela Garcia Alcaraz (Universitat de les Illes Balears). Membres del GRESIB que són part del projecte: Masià.