Treballs de recerca fets a l'empara del GRESIB i el CDSIB

Treballs de Fi de Màster (TFM)

Maria del Mar Umbert Seguí: «Anàlisi dels coneixements lingüístics a les Illes Balears segons l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears del 2014». Accés amb contrasenya. UIB, 2018.

Beatriu Defior Barcons: «Les llengües a les Illes Balears i Pitiüses (2014-2015)». Accés amb contrasenya. UIB 2016.

Miquel Gomila Garcies: «De primària a secundària: adolescents, llengua i consum cultural a Mallorca». UIB, 2015.

Òscar-Adrià Ibáñez Ferreté: «Estudis de les ideologies lingüístiques dels estudiants palmesans de ciències socials de la Universitat de les Illes Balears mitjançant la tècnica del grup de discussió». UIB, 2012.

Caterina Canyelles Marquès: «Les llengües de la immigració a les Illes Balears (2008-2010)». UIB, 2010.

Treballs de Fi de Grau (TFG)

Antoni Salom. «El pensament lingüístic d'Aina Moll». UIB, 2020. Treball tutelat per Gabriel Bibiloni Cañellas.

Ariadna Balufo. «Experiències d’infants CODA en l’àmbit familiar, escolar i social». UIB, 2020. Treball tutelat per Lluís Barceló Coblijn.

Cristina Cebollada. «Estudi pilot de la capacitat comunicativa d’un infant CODA». UIB, 2020. Treball tutelat per Lluís Barceló Coblijn.

Sílvia Bisbal. «Per què el sistema de comunicació bimodal pot ser útil per a persones no sordes: el cas de la síndrome de Down». UIB, 2020. Treball tutelat per Lluís Barceló Coblijn.

Joana Catany Blázquez: «Oferiments i peticions: un estudi contrastiu entre el català i el polonès sobre les estratègies de cortesia». UIB, 2019. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori. Treball tutelat per Maria del Mar Vanrell Bosch.

Miquel Roig Serra: «Anàlisi de corpus d'infants que adquireixen el català per mitjà de xarxes complexes sintàctiques». UIB, 2019. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori. Treball tutelat per Maria del Mar Vanrell Bosch.

Maria del Mar Riera Mieras: «La situació de la llengua catalana en els espais publicitaris dels mitjans de comunicació audiovisuals: el cas de TV3 i IB3». UIB, 2019. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Catalina Jaume Martín. «Estudi sobre coneixement lingüístic de la població sorda de les Illes Balears». UIB, 2018. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori. Treball tutelat per Lluís Barceló Coblijn.

Joan Lluís Cañellas i Simonet: «El parlar dels carboners: tretze entrevistes de testimonis de l’ofici del carbó a Mallorca». UIB, 2018. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori. Treball tutelat per Jaume Corbera Pou.

Dídac Alcalà i Villa: «El paisatge lingüístic d’un municipi amb turisme cultural i paisagístic. Anàlisi de la retolació institucional i comercial de Valldemossa (Mallorca)». UIB, 2018. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Adolfo Calvo Barreiro: «Variació en la interfície prosòdia-sintaxi». UIB, 2018. Treball tutelat per Maria del Mar Vanrell Bosch.

Aleix Pizà Sureda: «"Encomana el català": retòrica i símbols d'una planificació lingüística moderna». UIB, 2017. Treball tutelat per Rosa Calafat Vila.

Mateu Català Horrach: «Interpel·lacions interpersonals en un àmbit privat». UIB, 2016. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Natàlia A. Hendriks Sánchez: «Anàlisi de l’assimilació de la normativa de la llengua catalana en arribar a la universitat. Centrat especialment en la normativa de pronoms relatius i pronoms febles». UIB, 2016. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Mireia Pol Pons: «Anàlisi intergeneracional del parlar de Binissalem». UIB, 2016. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Catalina Bauzà Jaume: «La transmissió lingüística intergeneracional en parelles lingüísticament mixtes (català/castellà) a un poble de l’interior de Mallorca (Sineu)». UIB, 2015. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Joana Covas Pol: «Anàlisi de les dificultats en la representació fonèmica en llengua catalana, la primera passa dels infants cap a l’ortografia». UIB, 2015. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Antoni Martínez Fontanillas: «Paisatge lingüístic als establiments comercials del barri de Pere Garau (Palma)». UIB, 2015. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Maria del Mar Juan Sant Martí: «Plurilingüisme en els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Porreres». UIB, 2014. Tutoritzat per Joan Melià Garí.

Maria Antònia Roig i Grimalt: «Política lingüística i experiències de planificació de l’ús lingüístic». UIB, 2014. Treball tutelar per Rosa Calafat Vila

Francisca Maria Alzamora Llaneras: «La llengua catalana a IB3 Televisió. El bilingüisme als mitjans de comunicació». UIB, 2013. Treball tutelat per Joan Melià Garí.

Sebastiana Bover Rosselló: «Immigració i integració lingüística. Deu casos de famílies al·lòctones amb fills en edat escolar residents al sud-est de Mallorca». UIB, 2013. Treball tutoritzat per Joan Melià Garí.

Martina Neus Tous Ribas: «El model de llengua del blogs d’Internet. Anàlisi de deu blogs dels diaris Ara i Vilaweb». UIB, 2013. Treball tutoritzat per Joan Melià Garí.