Treballs de recerca fets a l'empara del GRESIB i el CDSIB

Treballs de Final de Màster

Maria del Mar Umbert Seguí: «Anàlisi dels coneixements lingüístics a les Illes Balears segons l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears del 2014». UIB, 2018.

Beatriu Defior Barcons: «Les llengües a les Illes Balears i Pitiüses (2014-2015)». UIB 2016

Miquel Gomila Garcies: «De primària a secundària: adolescents, llengua i consum cultural a Mallorca». UIB, 2015.

Òscar-Adrià Ibáñez Ferreté: «Estudis de les ideologies lingüístiques dels estudiants palmesans de ciències socials de la Universitat de les Illes Balears mitjançant la tècnica del grup de discussió». UIB, 2012.

Caterina Canyelles Marquès: «Les llengües de la immigració a les Illes Balears (2008-2010)». UIB, 2010.

Treballs de Final de Grau

Aleix Pizà Sureda: «"Encomana el català": retòrica i símbols d'una planificació lingüística moderna». UIB, 2017.

Mateu Català Horrach: «Interpel·lacions interpersonals en un àmbit privat». UIB, 2016.

Natàlia A. Hendriks Sánchez: «Anàlisi de l’assimilació de la normativa de la llengua catalana en arribar a la universitat. Centrat especialment en la normativa de pronoms relatius i pronoms febles». UIB, 2016. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori.

Mireia Pol Pons: «Anàlisi intergeneracional del parlar de Binissalem». UIB, 2016.

Catalina Bauzà Jaume: «La transmissió lingüística intergeneracional en parelles lingüísticament mixtes (català/castellà) a un poble de l’interior de Mallorca (Sineu)». UIB, 2015. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori.

Joana Covas Pol: «Anàlisi de les dificultats en la representació fonèmica en llengua catalana, la primera passa dels infants cap a l’ortografia». UIB, 2015. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori.

Antoni Martínez Fontanillas: «Paisatge lingüístic als establiments comercials del barri de Pere Garau (Palma)». UIB, 2015. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori.

Marta Cabot Duran: «La situació de la llengua catalana en l'àmbit comercial de les Illes Balears». UIB, 2014.

Maria del Mar Juan Sant Martí: «Plurilingüisme en els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Porreres». UIB, 2014. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori.

Maria Antònia Roig i Grimalt: «Política lingüística i experiències de planificació de l’ús lingüístic». UIB, 2014.

Francisca Maria Alzamora Llaneras: «La llengua catalana a IB3 Televisió. El bilingüisme als mitjans de comunicació». UIB, 2013. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori.

Sebastiana Bover Rosselló: «Immigració i integració lingüística Subtítol: Deu casos de famílies al·lòctones amb fills en edat escolar residents al sud-est de Mallorca». UIB, 2013. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori.

Martina Neus Tous Ribas: «El model de llengua del blogs d’Internet. Anàlisi de deu blogs dels diaris Ara i Vilaweb». UIB, 2013. Accés amb contrasenya (professors, investigadors i personal de la UIB) al Repositori.