Categories
Publicacions

Barceló-Coblijn, L., Martín, C. J. (2022). Enquesta sobre coneixement lingüístic i formació educativa de persones sordes de les Illes Balears (2018). Treballs de sociolingüística catalana, (32), 185-207.

Barceló-Coblijn, L., Martín, C. J. (2022). Enquesta sobre coneixement lingüístic i formació educativa de persones sordes de les Illes Balears (2018). Treballs de sociolingüística catalana, (32), 185-207.

Barceló-Coblijn, L., Martín, C. J. (2022). Enquesta sobre coneixement lingüístic i formació educativa de persones sordes de les Illes Balears (2018). Treballs de sociolingüística catalana, (32), 185-207.