Categories
Publicacions

Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F., & Mascaró, I. (2023). Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP. Linguistics, 1-48. 

Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F., & Mascaró, I. (2023). Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP. Linguistics, 1-48. 

Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F., & Mascaró, I. (2023). Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP. Linguistics, 1-48. 

Es troba disponible a la revista Linguistics l’article «Prosodically-driven morpheme non-realization in the Minorcan Catalan DP», de Clàudia Pons-Moll, Francesc Torres-Tamarit i Ignasi Mascaró. Els autors identifiquen i analitzen la manca de realització morfològica condicionada prosòdicament en el SD del català de Menorca. S’explica que les aposicions restrictives que expressen relacions de parentiu o relacions similars es realitzen, de forma general, amb l’estructura [Art. Def. conco Nom par. en art. pers. Jaume nom pers.]. Els autors, però, senyalen que l’article personal no es realitza quan el nom personal comença en vocal o és femení i argumenten que la manca de realització de l’article personal està condicionada prosòdicament i que es pot derivar de la simple interacció de restriccions d’alineament morfoprosòdiques estàndards i restriccions corresponents a la realització morfològica, sense necessitat de recórrer a cap estipulació, subcategorització morfològica o refinament dels mecanismes analítics comuns (més informació) ç.