Categories
Publicacions

Mañas-Navarrete, I., Guijarro-Fuente, P., i Bello-Viruega, I. (2023). The Acquisition of Copula Alternation Ser/Estar and Adjective in L1 Russian, Spanish Heritage Speakers. Languages, 8(4), 269.

Mañas-Navarrete, I., Guijarro-Fuente, P., i Bello-Viruega, I. (2023). The Acquisition of Copula Alternation Ser/Estar and Adjective in L1 Russian, Spanish Heritage Speakers. Languages, 8(4), 269.

Mañas-Navarrete, I., Guijarro-Fuente, P., i Bello-Viruega, I. (2023). The Acquisition of Copula Alternation Ser/Estar and Adjective in L1 Russian, Spanish Heritage Speakers. Languages, 8(4), 269.

En aquest estudi els autors pretenen determinar la competència en la selecció de la còpula adjectiva en els verbs ser i estar en un grup de parlants de castellà com a llengua d’herència criats a Rússia i comparar-la amb la dels parlants de castellà com a segona llengua. Els resultats mostren una competència més elevada en els parlants de castellà com a llengua d’herència que en els parlants de castellà com a segona llengua. Això apunta als possibles beneficis en el procés d’adquisició d’una exposició primerenca a la llengua. (Més informació).