Categories
Publicacions

Vanrell, M.M. (2023). Llengua. Dins Memòria del CES 2022 (pp. 614-624). Consell Econòmic i Social.

Vanrell, M.M. (2023). Llengua. Dins Memòria del CES 2022 (pp. 614-624). Consell Econòmic i Social.

Vanrell, M.M. (2023). Llengua. Dins Memòria del CES 2022 (pp. 614-624). Consell Econòmic i Social.

L’ús del català en les proves de selectivitat es manté en un nivell molt semblant al dels anys anteriors, al voltant del 80%. Els alumnes de Menorca com en anys anteriors són els qui usen més el català i els d’Eivissa els qui l’usen menys, a causa, en gran part, del retrocés de l’ús d’aquesta llengua en els centres privats i concertats d’aquesta illa.

L’oferta de formació en llengua catalana es recupera a poc a poc dels efectes de la pandèmia. També s’han ofert més tallers per a col·lectius concrets o que treballen habilitats lingüístiques específiques. Aquesta recuperació la veim també en els certificats de coneixements de català emesos per diferents organismes. El 2022, per primera vegada, s’ha superat el nivell dels emesos abans de la pandèmia.

El 2022 la II Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC) es va dur a terme en format virtual a la Universitat d’Oxford. L’objectiu d’aquest esdeveniment és oferir formació en lingüística catalana a estudiants de grau i de postgrau que vulguin completar el seu coneixement en aquest camp, amb atenció especial a estudiants d’universitats de fora del domini lingüístic català. S’hi han inscrit 27 persones, prop d’un 40% de les quals provenen d’universitats de fora del domini lingüístic català. El Premi Aina Moll el va obtenir Tristan Lee, de la Universitat de Cambridge, amb un treball sobre el català de l’Alguer.

Val la pena dir que durant el 2022 la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears va organitzar tota una sèrie d’esdeveniments per promoure l’ús del català, com per exemple la VI Jornada de Dinamització Lingüística, i va publicar la memòria de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears i el cinquè Informe de compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.

La Direcció Insular de Política Lingüística del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular va impulsar un treball de camp per estudiar la situació i l’ús del català al petit comerç de Palma i també una campanya per fomentar-ne l’ús. La mostra recollida va ser de més de 1.100 petits comerços. (Més informació).