Categories
Calendari

Seminaris virtuals GRESIB

Els seminaris virtuals del GRESIB tracten temàtiques diverses relacionades amb l’estudi de la llengua i àmbits relacionats. Les sessions tenen una periodicitat mensual i es realitzen en línia a través d’aquest enllaç i no cal inscripció prèvia.

Recordau que és una activitat reconeguda per al passaport cultural de la UIB (excepte si sou estudiants del Grau de Llengua i Literatura Catalanes, que podeu aconseguir punts mitjançant aquestes activitats).

Enllaç a les sessions dels seminaris

Categories
Calendari

Club de lectura ideologies

Durant el mes de novembre es du a terme el club de lectura sobre ideologies i contacte lingüístics. Les sessions es en modalitat en línia a través de la plataforma Zoom.

Categories
Calendari

Jornades de Llengua i ensenyament . L’oralitat.

Jornades de Llengua i ensenyament . L’oralitat.

Categories
Calendari

31 Col·loqui de Gramàtica Generativa (2022)

31 Col·loqui de Gramàtica Generativa (2022

Categories
Sense categoria

Vanrell, M.M. (2022). La llengua a les Illes Balears: reptes de futur. Saó, (479), 31-33.

Vanrell, M.M. (2022). La llengua a les Illes Balears: reptes de futur. Saó, (479), 31-33.

Categories
Publicacions

Cremades, E. (2022). La situació del català a les Illes Balears. Saó, (485), 26-29.

Cremades, E. (2022). La situació del català a les Illes Balears. Saó, (485), 26-29.

Elga Cremades publica a la revista Saó l’article «La situació del català a les Illes Balears», que tenia com a objectiu reflexionar sobre la situació de la llengua catalana en cadascun dels territoris del domini lingüístic, l’article fa un repàs de la situació de la llengua catalana a les Illes Balears, tot tenint en compte les dades de l’EULIB 2014 (que són les darreres dades sociolingüístiques de gran escala de què disposem) i posant de manifest el contrast que hi ha entre els coneixements de català de la població i l’ús real que es fa d’aquesta llengua, un contrast especialment rellevant entre la població més jove (més informació).

Categories
Publicacions

Castell, X. (2022). Joves i llengua: un estat de la qüestió. Eines per a l’esquerra nacional, (43), 30-41.

Castell, X. (2022). Joves i llengua: un estat de la qüestió. Eines per a l’esquerra nacional, (43), 30-41.

Aquest article es planteja com a objectiu principal establir un estat de la qüestió sobre els estudis realitzats en els darrers anys que retraten la situació sociolingüística del jovent dels Països Catalans i que es proposen analitzar quins són els factors que l’expliquen. Lluny de voler oferir un inventari exhaustiu dels diferents estudis que s’han dut —i es duen— a terme sobre el tema o d’oferir-ne una anàlisi intensiva, la intenció d’aquestes pàgines és contribuir a la
divulgació d’aquest tipus de treballs i dades que hom percep útils i necessaris en el camí cap a la normalització lingüística de la llengua catalana (més informació).

Categories
Sense categoria

Barceló-Coblijn, Ll. (17 de novembre de 2022). Les persones sordes i l’educació, a les Illes Balears: carpetes pendents. Vila Web.

Les persones sordes i l'educació, a les Illes Balears: carpetes pendents 

(Lluís Barceló, 2022)

Barceló-Coblijn, Ll. (17 de novembre de 2022). Les persones sordes i l’educació, a les Illes Balears: carpetes pendents. Vila Web. https://www.vilaweb.cat/noticies/persones-sordes-educacio-illes-balears-carpetes-pendents/

Categories
Sense categoria

Torres-Tamarit, F., Cabré Monné, T. (2021). Preface: Recursivity in Phonology. Catalan journal of linguistics, 20, 0005-7.

Torres-Tamarit, F., Cabré Monné, T. (2021). Preface: Recursivity in Phonology. Catalan journal of linguistics, 20, 0005-7.

Categories
Publicacions

Solivellas, I. (2022). Els formants cultes: autonomia o posició fixa. Llengua i literatura, 49-69.

Solivellas, I. (2022). Els formants cultes: autonomia o posició fixa. Llengua i literatura, 49-69.

Els diferents estudis sobre la composició culta posen èmfasi en el fet que els formants poden ocupar tant una posició inicial com final, la qual cosa els diferencia clarament de l’afixació, atès que els afixos tenen una posició fixa. Amb aquest treball pretenem comprovar si realment la majoria dels formants gaudeixen d’aquesta versatilitat, per tal de determinar si es tracta d’una característica realment definidora d’aquestes partícules o si, per contra, més aviat és un tret que només presenta un conjunt reduït de casos. Per això, analitzarem els formants que recullen diferents obres lexicogràfiques en català i compararem quins casos apareixen només en una única posició i quins, per contra, poden ocupar-ne dues. En aquest sentit, proposem un estudi que parteix de l’anàlisi lexicogràfica d’aquestes unitats, que completarem amb una anàlisi contrastiva de la posició que ocupen en els compostos de què participen, car intuïm que realment només un nombre limitat de casos gaudeix d’autonomia posicional i que, per tant, no és una característica que sigui definidora a l’hora de parlar dels formants. A més, també analitzarem el tractament que han de tenir les unitats amb posició variable, ja que, si bé actualment s’ha considerat que són un mateix formant, també podria plantejar-se el fet que, en el fons, actualment siguin dos formants que, tot i tenir un mateix origen, siguin diferents per la posició i la funció sintacticosemàntica que desenvolupen en les diferents combinacions.