Categories
Calendari

 «III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)» 

 «III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)» 

La III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana tindrà lloc del 28 al 31 d’agost de 2023 a Menorca, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Institut Ramon Llull i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Hi ha dues convocatòries vinculades:

 • Convocatòria de cursos per a la «III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)» (més informació)
  Fins al 30 de juny de 2023
 • Convocatòria de pòsters per a la «III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)» (més informació)
  Fins al 30 de juny de 2023
  Les propostes s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic edelc2023@gmail.com
Categories
Calendari

Workshop «Ètica, Transferència i Compromís social de la recerca en Humanitats i Ciències Socials»

El I Workshop d’Estudiants de Postgrau en Llengua, Literatura i Educació vol ser un espai de trobada i de formació per a investigadors en formació en qualsevol etapa acadèmica (alumnes de TFG o TFM o doctorands) en les àrees de llengua, literatura i educació. En aquesta primera edició volem aprofundir en la reflexió sobre la dimensió ètica i el compromís social de la recerca en humanitats i en ciències socials, així com també, en diversos àmbits de transferència on la nostra recerca pot tenir un impacte: des dels programes educatius a les polítiques socials, els models d’ensenyament de llengua i literatura o les pràctiques dels docents o investigadors.

El Workshop durarà serà dia 3 i 4 de març. Durant el primer dia, s’oferirà un taller impartit per Marianna Nadeu (Universitat Pompeu Fabra) sobre integritat en la recerca. Nadeu complementarà aquesta formació amb una sessió més específica sobre ètica i protecció de dades personals. Els tallers del dissabte són simultanis i es plantegen com a seminaris en grup petit sobre aspectes pràctics i experiències concretes de transferència de la recerca.

Categories
Calendari

«Jornades de Llengua i Ensenyament. L’Oralitatoralitat»

Els objectius d’aquestes jornades són:

 • Contribuir a la presa de consciència sobre la importància de tots els docents —no únicament el professorat de l’àmbit lingüístic— com a model de llengua.
 • Donar a conèixer els processos relacionats amb l’adquisició de l’oralitat.
 • Oferir al professorat eines, activitats i recursos educatius per millorar la competència comunicativa oral en català de l’alumnat i per avaluar-la.
 • Impulsar la creació de situacions i estratègies d’ús de la llengua per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge en els diferents nivells i ensenyaments.
 • Reflexionar sobre les propostes per impulsar la llengua catalana com a vehicle afavoridor de la cohesió social.
 • Identificar les possibilitats que ofereixen els currículums per a un enfocament comunicatiu de l’ensenyament.
 • Oferir estratègies al professorat per a l’acollida de l’alumnat d’incorporació tardana.

Categories
Calendari

Seminaris virtuals GRESIB

Els seminaris virtuals del GRESIB tracten temàtiques diverses relacionades amb l’estudi de la llengua i àmbits relacionats. Les sessions tenen una periodicitat mensual i es realitzen en línia a través d’aquest enllaç i no cal inscripció prèvia.

Recordau que és una activitat reconeguda per al passaport cultural de la UIB (excepte si sou estudiants del Grau de Llengua i Literatura Catalanes, que podeu aconseguir punts mitjançant aquestes activitats).

Enllaç a les sessions dels seminaris

Categories
Calendari

Club de lectura ideologies

Durant el mes de novembre es du a terme el club de lectura sobre ideologies i contacte lingüístics. Les sessions es en modalitat en línia a través de la plataforma Zoom.

Categories
Calendari

Jornades de Llengua i ensenyament . L’oralitat.

Jornades de Llengua i ensenyament . L’oralitat.

Categories
Calendari

31 Col·loqui de Gramàtica Generativa (2022)

31 Col·loqui de Gramàtica Generativa (2022

Categories
Sense categoria

Vanrell, M.M. (2022). La llengua a les Illes Balears: reptes de futur. Saó, (479), 31-33.

Vanrell, M.M. (2022). La llengua a les Illes Balears: reptes de futur. Saó, (479), 31-33.

Categories
Publicacions

Cremades, E. (2022). La situació del català a les Illes Balears. Saó, (485), 26-29.

Cremades, E. (2022). La situació del català a les Illes Balears. Saó, (485), 26-29.

Elga Cremades publica a la revista Saó l’article «La situació del català a les Illes Balears», que tenia com a objectiu reflexionar sobre la situació de la llengua catalana en cadascun dels territoris del domini lingüístic, l’article fa un repàs de la situació de la llengua catalana a les Illes Balears, tot tenint en compte les dades de l’EULIB 2014 (que són les darreres dades sociolingüístiques de gran escala de què disposem) i posant de manifest el contrast que hi ha entre els coneixements de català de la població i l’ús real que es fa d’aquesta llengua, un contrast especialment rellevant entre la població més jove (més informació).

Categories
Publicacions

Castell, X. (2022). Joves i llengua: un estat de la qüestió. Eines per a l’esquerra nacional, (43), 30-41.

Castell, X. (2022). Joves i llengua: un estat de la qüestió. Eines per a l’esquerra nacional, (43), 30-41.

Aquest article es planteja com a objectiu principal establir un estat de la qüestió sobre els estudis realitzats en els darrers anys que retraten la situació sociolingüística del jovent dels Països Catalans i que es proposen analitzar quins són els factors que l’expliquen. Lluny de voler oferir un inventari exhaustiu dels diferents estudis que s’han dut —i es duen— a terme sobre el tema o d’oferir-ne una anàlisi intensiva, la intenció d’aquestes pàgines és contribuir a la
divulgació d’aquest tipus de treballs i dades que hom percep útils i necessaris en el camí cap a la normalització lingüística de la llengua catalana (més informació).